November 27, 2017

Stem

Afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem, zijn het gevolg van de aandoeningen van stemstoornis.

Heesheid of verlies van stem zijn de meest voorkomende klachten bij kinderen.
Op de leeftijd van 5 tot 7 jaar groeit het strottenhoofd.
Hierdoor kan bij kinderen in deze leeftijdscategorie tijdelijke heesheid ontstaan. Dit gaat vanzelf weer over.

Oorzaken stemstoornissen
Stemstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben.
Bij kinderen is het van belang om te onderzoeken of de verkeerde stemgebruik of stemmisbruik de stemstoornis heeft veroorzaakt.
In sommige gevallen kan een organische aandoeningen de reden van stemstoornis zijn.

Stem


  Verkeerd stemgebruik

 • Gespannen stemgeving: hoge (hoorbare) ademhaling, te veel spanning in keel en schoudergebied: stem klinkt geknepen.
 • Snelle, oppervlakkige ademhaling en lage spierspanning: stem klinkt geademd.
  Een te harde steminzet.
 • Spreken op een verkeerde toonhoogte.
  Stemmisbruik

 • Krijsen en gillen.
 • Rare stemmetjes of geluiden nadoen.
 • Overdreven hoesten en keelschrapen.
 • Stembanden zijn vaak rood en dik.
 • Stembanden sluiten niet goed.
 • Stem klinkt hees, schor of geademd.
 • Keelpijn.
 • Het kind wordt moe met spreken.
 • Stem valt weg.
 • Kuchen, keel schrapen.
 • Stembanden kunnen beschadigd worden, waardoor blijvende heesheid kan ontstaan.
  Na stemrust verdwijnen de klachten.
 • Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, verwijzen naar logopedie of huisarts/KNO-arts.
 • In het vuur van het spel let het kind niet op zijn stemgebruik en stemmisbruik; herinner het kind aan goed stemgebruik.
  Onder constructie

 • Ontstekingen van de stembanden.
 • Stembandknobbeltjes.
 • Stembandcyste.
 • Stembandpoliep.
 • Stembanden sluiten niet goed.
 • Hese, meestal geademde stem.
 • Vermoeidheid na spreken.
 • Soms keelpijn.
 • Kuchen, schrapen.
  Klachten verdwijnen niet na stemrust.
 • Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, verwijzen naar logopedie of huisarts/KNO-arts.
  Onder constructie