Wegwijzer taal signaleren

Aandachtsgebieden

Taal(ontwikkelings)stoornissen tijdig signaleren en professioneel aanpakken!
Go to Taal

Taal

Taalontwikkeling is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken…lees verder

Go to Spraak

Spraak

Spraakontwikkeling is de ontwikkeling van de articulatie, het waarnemen en produceren van klanken…lees verder

Go to Mondgewoonten

Mondgewoonten

Mondgewoonten hebben invloed op de stand van het gebit en kaak, het spreken, het gehoor en de gezondheid…lees verder

Go to Stem

Stem

Afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem, zijn het gevolg van de aandoeningen…lees verder

Go to Gehoor

Gehoor

Gehoor is het zintuig waarmee geluiden, klanken en spraak worden waargenomen. Via het oor en…lees verder

Go to Vloeiendheid

Vloeiendheid

Men spreekt van een stoornis als het vloeiend verloop van de spraak wordt belemmerd…lees verder

Go to Leesvaardigheid

Leesvaardigheid

Leesvaardigheid is de mate waarin iemand kan lezen. Het gaat om het niveau van de leestechniek…lees verder

Geef je bevindingen door en houdt ermee de wegwijzer up-to-date!

Over wegwijzer

-------------------------------------------------
Praktisch, eenvoudig in gebruik en niet plaatsgebonden!

Wegwijzer taal signaleren is een ondersteuningstool voor leerkrachten van groep 1 en 2 in het basisonderwijs. De wegwijzer zal de leerkrachten ondersteunen bij het signaleren van logopedische problemen en taalontwikkeling stoornissen bij jonge kinderen (4 en 5 jaar). Leerkrachten basisonderwijs hebben een goede kijk op wat een kind nodig kan hebben om op school optimaal te functioneren. Naast deze goede kijk zal de online leeromgeving ruimte bieden aan de doelgroep om zich op een professionele wijze te trainen voor het vroegtijdig signaleren van deze problemen c.q. stoornissen. De wegwijzer is zeer overzichtelijk, is eenvoudig in gebruik en is niet plaatsgebonden. Indien er problemen worden gesignaleerd, is er een mogelijkheid voor behandeling nog voordat het kind naar groep 3 gaat. Wegwijzer taal signaleren is een initiatief van GGDru in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht.

Meer weten?

Ontwikkel je logopedishe vaardigheden verder met behulp van diepgaande cursussen en trainingen!

Wegwijzer taal signaleren is een initiatief van GGDru in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht.

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

Contact